Anasayfa Haberler 11 Şubat Tarihleri arasında Karayolu Yolcu Taşımacılığı Mevzuat Çalıştayı düzenleniyor
11 Şubat Tarihleri arasında Karayolu Yolcu Taşımacılığı Mevzuat Çalıştayı düzenleniyor e-Posta
Nusret Ertürk tarafından yazıldı.   

10.11.Şubat tarihler arasında İstanbul WOW ISTANBUL Hotel de düzenlenecek çalıştay'da Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Kanun ve Yönetmelikten kaynaklanan sorunları ve talepleri tartışılacak

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörünün 4925 Sayılı Karayolu Taşıma kanunu ve İlgili Yönetmelik ve mevzuattan kaynaklanan sorunların tespiti amacıyla gerçekleştirilecek çalıştaya T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşmem Bakanlığı, Karayolu Düzenleme genel Müdürlüğü Emniyet genel Müdürlüğü temsilcileri ve Yolcu Yolcu Taşımacılığı sektörünün temsilcileri katılacak.

 

18 Ocak 2017 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü temsilcileri ve TOBB Sektör Meclisi, TOFED, TOF, UYOF, IPRU temsilcileri ile sektör mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay ön hazırlık toplantısında müzakere edilerek mutabakata varılan mevzuat değişiklik metni:

Öneriler

1.Öneri:B1 yetki belgesi alma koşulları

Gerekçe: Sektöre giriş konusundaki şartların yükseltilerek, sektördeki verimliliğin artırılması sığ sermaye yapısının güçlendirilmesi, sektörde kurumsal yapıların oluşturulması hedeflenmektedir.

13. Maddenin 4. Fıkrasının a) bendinde düzenlenen

a) “B1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

yerine

a) “B1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 250 adet koltuk kapasitesine ve 200.000 Türk Lirasısermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” şeklinde düzenlenmesi.

 

2.Öneri:B2 yetki belgesi alma koşulları

Gerekçe: Sektöre giriş konusundaki şartların yükseltilerek, sektördeki verimliliğin artırılması sığ sermaye yapısının güçlendirilmesi, sektörde kurumsal yapıların oluşturulması hedeflenmektedir.

13. Maddenin 2. Fıkrasının b)bendinde düzenlenen

a) “B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermayeveya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

yerine

a) “B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 200 adet koltuk kapasitesine ve 150.000 Türk Lirası sermayeveya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” Şeklinde, bir geçiş süresi verilerek düzenlenmesine,

 

3.Öneri:B1 ve B2 Belgelerine aynı belge altında sahip olma

Gerekçe: Sektörde B1 Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiliklere bu belge kapsamındaki faaliyetlerinin yanı sıra B2 Yetki Belgesi kapsamında yapılan taşımacılık faaliyetlerini de yapabilmesi arızi durumlarda Bakanlıkça izin verilen bir durumdur. Bu durumun sürekli hale getirilmesi talep edilmektedir.

Yeni Öneri:

“B1 yetki belgesi için başvuranların, B2 Yetki Belgesi kapsamında da taşımacılık yapabilecekleri B1+B2 belgesinin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 450 adet koltuk kapasitesine ve 500.000 Türk Lirasısermayeveya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” şeklinde düzenlenmesi.

 

4.Öneri:D1 yetki belgesi alma koşulları

Gerekçe: Sektöre giriş konusundaki şartların yükseltilerek, sektördeki verimliliğin artırılması sığ sermaye yapısının güçlendirilmesi, sektörde kurumsal yapıların oluşturulması hedeflenmektedir.

13. Maddenin 4. Fıkrasının a)bendinde düzenlenen

a) “D1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 60.000 Türk Lirasısermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

yerine

a) “D1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 300 adet koltuk kapasitesine ve 300.000 Türk Lirasısermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” şeklinde düzenlenmesi.

 

5.Öneri:D2 yetki belgesi alma koşulları

Gerekçe:Sektöre giriş konusundaki şartların yükseltilerek, sektördeki verimliliğin artırılması sığ sermaye yapısının güçlendirilmesi, sektörde kurumsal yapıların oluşturulması hedeflenmektedir.

13. Maddenin 4. Fıkrasının 2.bendinde düzenlenen

a) “D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirasısermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

yerine

a) “D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 200 adet koltuk kapasitesine ve 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” Şeklinde, bir geçiş süresi verilerek düzenlenmesi

6.Öneri:D1 ve D2 Belgelerine aynı belge altında sahip olma

Gerekçe: Sektörde D1 Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiliklere bu belge kapsamındaki faaliyetlerinin yanı sıra D2 Yetki Belgesi kapsamında yapılan taşımacılık faaliyetlerini de yapabilmesi arızi durumlarda Bakanlıkça izin verilen bir durumdur. Bu durumun sürekli hale getirilmesi talep edilmektedir.

Yeni Öneri:

“D1 yetki belgesi için başvuranların, D2 Yetki Belgesi kapsamında da taşımacılık yapabilecekleri D1+D2 belgesinin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 450 adet koltuk kapasitesine ve 500.000 Türk Lirası sermayeveya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” şeklinde düzenlenmesi.

 

7.Öneri:Sözleşmeli Taşıt Kullanımı Oranının Artırılması

Gerekçe: Sektörde Bireysel Otobüsçülüğün daha verimli ve ekonomik olarak yapılabilmesi, firmaların geniş coğrafyada alt yüklenicilerle daha nitelikli hizmet üretebilmeleri imkânlarının artırılması gerekmektedir.

25.Maddenin 1. Fıkrasının 1.bendininin 2.alt bendinde düzenlenen

3) B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları (Değişik ibare:RG-31/12/2011-28159) özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

Yerine

3) B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları (Değişik ibare:RG-31/12/2011-28159) özmal taşıt sayısı kadarticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. Şeklinde düzenlenmesi

25.Maddenin 1. Fıkrasının 1.bendininin 3.alt bendinde düzenlenen

3) D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının2 katınıgeçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

Yerine, D1 ve D2 yetki Belgelerindeki özmal taşıt oranlarının aşağıdaki şekilde belirlenerek;

3) D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 5 katınıgeçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

Ve

3) D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının özmal taşıt sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

Düzenlenmesi talep edilmektedir.

 

8.Öneri:Terminal kullanma zorunluluğu ve ara duraklar

Gerekçe: Terminal kullanmadan yapılan taşımacılığın önlenmesi konusunda daha caydırıcı tedbirlerin alınarak hem sektörün hem ekonomik hem de imajının korunması gerekmektedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 60.Maddesinde 1.fıkrasında düzenlenen: “Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.” Amir hükmüne istinaden  “

“Yolcu Taşımacılığı konusunda faaliyette bulunan yetki belgesi sahibi firmaların bu maddeyi 1 takvim yıl içerisinde 2 kez ihlal ederek terminal dısı kalkış yapmalarının tespit edilmesi halinde tespit edilen aracın bağlı bulunduğu yetki belgesi sahibi firmanın  A-B-D- türü Yetki Belgelerine 6 ay süre ile taşıt ilave işleminin yapılmaması hükmünün Karayolu Taşıma Yönetmeliğine dahil edilmesi.”


9.Öneri: Korsan taşımacılığın Önlenmesi

Taşıma Yetki Belgesine kaydı bulunmayan veya Taşıma Yetki Belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunarak taşımacılık yaparak haksız kazanç elde eden, haksız rekabet ortamı oluşturan araçların tespiti edilmesi halinde 6 ay süreyle trafikten men edilmesini hükmünün Karayolu Taşıma Yönetmeliğine dâhil edilmesi.

 

10.Öneri: F Türü Belgelerin Birleştirilmesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Yolcu Taşımacılığı Konusunda Acentecilik yapmakla yetkilendirilen F1-F2 Türü Yetki Belgesi sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin tek F türü Yetki Belgesi adı altında birleştirilmesi gerekmektedir. F1-F2 Türü Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiliklere 10 adet taşımacı ile acentelik sözleşmesi yapabilir hükmünün arttırılması ve bu yetki belgesi sahiplerinin bu hizmetlerine ek olarak Uçak, Tren ve Gemi acente hizmetlerini de yapabilme yetkisinin düzenlenmesi ve ODY belgesine sahip yönetici istihdam edilmesi zorunluluğu getirilmelidir.

 

11.Öneri: Teknolojik Alt Yapı Entegrasyonu

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ek bir madde tanımlanarak internet üzerinden düzenlenmekte olan yolcu biletlerinin Bakanlığımızca planlanması yapılmakta olan Elektronik Kayıt Sistemi ile entegresi yapılarak etkin bir sistem içerisine dâhil edilmesi ve bu sistemde taşıyıcı firma ile acente bilgilerinin zorunlu hale getirilerek kayıt dışı ekonominin önlenmesi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere araçta bulundurulması gerekli her türlü evrakın dijital ve mobil uygulama ortamında tutulması, denetlenmesi ve beyan etme koşullarının tamamının dijital ortamda gerçekleştirilebilmesinin mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller

KYT 30 Mddesinde düzenlenen;

(1) (Değişik:RG-25/7/2014-29071) Yetki belgesi sahipleri; ikinci, üçüncü, dördüncü  ve  beşinci fıkralardaki haller dışında, yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde sadece kendi taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanırlar.

(2) Yetki belgesi sahipleri; arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler. Bu durumu en geç yedi iş günü içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

(3) Pay sahipliği bakımından hisselerinin asgari % 51’i aynı gerçek veya tüzel kişilere ait olan tüzel kişilerin uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgelerinin eki taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar, Bakanlıktan önceden izin alınmak suretiyle bunlar arasında müştereken kullanılabilir.

(4) P2 yetki belgesi sahipleri, yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, M2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler.

(5) (Ek:RG-25/7/2014-29071) Yetki belgesi sahipleri; 65 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamına giren yabancı plakalı römork ve yarı römorkların çekilmesinde yetki belgelerine kayıtlı taşıtları kullanabilirler.

 

12.Öneri:

Yukarıda belirtildiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliğin 30uncu maddesinin 1-2-3-4-5inci fıkralarında ortak taşıma şekilleri mevcut olup Yönetmelikte Eşya Taşımacılığı Konusunda faaliyette bulunan firmalara tanınan bu hakların Yolcu taşımacılığı konusunda faaliyette bulunan firmalara da yapacakları yurt içi ve uluslararası yolcu taşımaların da tanınması.

 

13.Öneri:

Ülkemiz ekonomisi ve sektörümüzün içerisinde bulunduğu durum göz önüne alındığında Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 2017 yılı itibari ile Yurtiçi Yolcu taşımacılığı konusunda faaliyette bulunacak firmaların İl bazında nüfus oranı baz alınarak Kota tahsisi konularak Yetkilendirme yapılması aynı bölge illeri arasındaki firmaların partner statüsüne dahil edilerek birbirlerinin imkan ve kabiliyetlerinden faydalanması çalışmalarının yapılması, firmalara 12 ay boyunca hizmet esası getirilmesi

 

14.Öneri

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Eşya Taşımacılığı Konusunda “Taşıma İşleri Organizatörlüğü” kurumu mevcut olup aynı tanımlamanın “Yolcu Taşımacılığı Organizatörlüğü” olarak da düzenlenmesi ve düzenlenecek Yolcu Taşıma Organizatörlüğünde aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması talep edilmektedir. “Ortak Yolcu Taşıma Organizatörlüğü” yetki belgesin getireceği hak ve yükümlülükleri aşağıdaki gibi olması tarafımızca değerlendirilmiş olup değerlendirilen sistemin gelişime açık bir yapıda olduğu düşünülmektedir.

1.      En az üç tanesi bir araya gelen otobüs firmalarının  kendi yetki belgelerini   ve şirketlerini  sona erdirmeden  içlerinden birinin unvanını diğerinin ya da her birinin kendi unvanlarını kullanması suretiyle ortak yolcu taşıma yapmasına müsaade edilmelidir.

2.      “Ortak Yolcu Taşıma Organizatörlüğü” içinde faaliyet gösteren firmaların   birlikte düzenleyeceği  hat sayısı ve zaman tarifesinde hepsinin   toplam koltuk kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır.

3.      “Ortak Yolcu Taşıma” yapan  otobüs firmalarının her bir şubesi ve acentesi ortak  alınan hatlara yolcu bileti ve fatura düzenleyebilmelidir.

4.      Uluslararası  yolcu taşımalarında D1 ve B1 yetki belgelerinin birleştirilmesi ile yolcu taşımacılığının önü açılmalıdır.

5.      Herhangi bir nedenle meydana gelecek bir  kazada dava açması muhtemel kişilerin  ortak girişimde bulunan her bir yetki belgesi firmaya müteselsil sorumluluk kapsamında başvurması mümkün kılınmalıdır.

6.      “Ortak Yolcu Taşıma” yapan firmaların kurumsal nitelikte çalışmasını geliştirecek ilave  mali ve mesleki yükümlülükler getirilmelidir.

 

Sonuç olarak; “Ortak Yolcu Taşıma Organizatörü” modeli ile,  Karayolu Yolcu Taşımacılık mevzuatı ve diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde yetki belgesi almış gerçek veya tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri, gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına taşıma yapmalarına olanak  sağlanacaktır.

Düzenleme  ile  taşımada mali yeterlilik, mesleki yeterlilik ve mesleki saygınlık kavramlarını daha güçlü hale getirecektir. Firmalar birleşerek teminat güçlerini artıracak ve ihale süreçlerinde güçlü dünya şirketleri ile rekabet edebilir duruma gelecektir. Bu tür birleşmeler yurt içinde kapasite kullanımı ve verimlilik artışını sağlayarak, haksız ve yıkıcı rekabeti önleyecektir.  Karayolu yolcu taşıma sektörü çok sayıda zarar eden  az otobüslü firma yapısından, çok taşıtlı  verimliliği artan   kurumsallaşmış  az sayıda firma yapısına dönüşecektir ortak taşımaların önceden ilan edilmesi önem arz etmektedir.

 

15.Öneri:

25874 Sayılı Belediyeler Kanunu, 25531 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu özellikle Yolcu Terminalleri konusunda çelişkili hükümler içermektedir. Belediyeler meclis ve UKOME yetkileri ile yolcu terminalleri konusunda aldıkları kararlar ile şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığını etkilemektedirler. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın diğer taşıma modları olan ‘’Hava, Deniz ve Demiryolu’ taşımacılığında uygulamakta olduğu terminal modellerinin Karayolu Yolcu Taşımacılığı Terminallerinde de uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

 

16 Öneri:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde “Yolcu Taşımacılığı Koordinasyon Kurulu” kurularak mevzuat değişikliği, genelgeler yolcu biletleri tarifelerinin oluşturulması ve terminal taban - tavan ücret tarifelerinin belirlenmesinde bir istişari mekanizmanın kurulması talep edilmektedir.

 

17 Öneri:

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı konusunda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerin Zaman tarifesinde olağanüstü haller ve ilave seferler için zaman tarifesindeki sefer sayısının % 20’u kadar firmalara acil çıkış kodu verilmesi ve bu yetkinin ÜDY belgesine sahip kişilere verilmelidir.

 

18.Öneri:

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı konusunda mütekabiliyet esaslarının karşı ülkelerce yerine getirilmemesi konusunda karşı ülke otoritesinin gösterdiği opsiyonel yaklaşımın bizim otoritemizce de gösterilmesi talep edilmektedir.

 

19.Öneri

Terminaller içerisinde Yetki Belgesiz çalışan acente ve firmaların Terminallerden tamamen men edilmesi ve çıkarılması konusunda ciddi yaptırımların devreye alınması gerekmektedir.

 

20.Öneri:

A Türü Yetki Belgelerinde yaşana sorunların çözümüne yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması gerekmektedir.

 

21.Öneri:

Havalimanlarında gerçekleşecek yolcu taşımacılık faaliyetlerinde genel yetkinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında olması gerekmektedir. Havaalanından alınacak yolcunun Şehirlerarası yapacağı seyahatlerin bakanlığımızca düzenlenmesi talep edilmektedir. Burada kombine taşımacılık için kanuni alt yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekliliği öne çıkmaktadır.

Büyükşehir Belediyeleri Ulaştırma Koordinasyon Merkezlerinin (UKOME) yetkisinin Havalimanının Bulunduğu İl sınırı göz önüne alınarak Havalimanından –Şehir Merkezine –Şehir Merkezinden Havalimanı’na olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

22.Öneri:

Otobüslerle Kargo Taşımacılığı fiili olarak yapılmaktadır. Kargo şirketleri otobüs ile taşınabilecek gabarideki kargolarını çok yüksek oranlarda otobüslerle taşıtmaktadır. Ayrıca, elektronik ticaret kapsamında başta yöresel ürünler olmak üzere birçok ürün yolcu beraberinde ve haricen otobüslerle taşınmaktadır. Bu fiili durumun yasal hale getirilmesi ve şartları belirlenerek düzenlenmesi kayıt dışılığı da önleyecektir.

 

23.Öneri:

Karayolu Yolcu Taşımacılığında Taban Fiyatları sektör görüşü alınarak bakanlıkça belirlenir, Taban fiyatının altında ücret uygulamaları(kampanyalar, promıosyonlar) bakanlığın iznine tabidir. Taban ücretin üzerindeki bilet fiyatı uygulamaları havayollarında olduğu gibi Dinamik Fiyatlama Modeline ile belirlenmelidir.

 

24.Öneri:

Taşıma hattı sayısı konusunda uluslararası ve yurt içi taşımalarda;

1501 adet ve üzeri özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara sınırsız hat verilmelidir.

 

25.Öneri:

Karayolu Yolcu Taşımacılığı sektörünün devlet ile ilgili tüm kanuni işlemlerinin dijital bir alt yapı üzerinde 24 saat 365 gün esasına göre kesintisiz gerçekleştirilmesi konusunda sağlam bir alt yapı kurulması ve bu alt yapının mobil uygulamalarla desteklenerek yol üstü denetimleride dahil olmak üzere tüm sürecin dijitalleşmesi talep edilmektedir.

 

26.Öneri: Ortak Taşımalar

Kaynak israfını önlemek ve kapasite kullanımını artırmak için (B1-B2-D1-D2 Yetki Belgeli) Tarifeli ve Tarifesiz Taşımalarda yolcu olmayan seferlerde (yurtiçi ve yurtdışı) seferlerin iptal edilebilmesi yada bir başka taşımacı ile ortak taşıma yapılabilmesi şartlarının oluşturularak, bir kişi dahi olsa olsa yolcu mağduriyeti oluşmayacak bir model kurulmalıdır. Karayolu eşya taşımalarına verilen ortak taşıma izninin günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulunularak verilecek hizmet kalitesini düşürmeden yolcu taşımalarına da verilmesi bu konuda Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılması talebimizdir.

 

27.Öneri: B2 ve D2 Yetki Belgesi ile Yapılan Taşımaların Yeniden Tanımlanması.

B2 ve D2 Yetki Belgesi ile yapılan taşımaların yeniden tanımlanması gerekmektedir. Bu belgelerle yapılan taşımaları noktadan noktaya kapalı kapı olarak tarif etmek ve kısıtlama getirmek ülke kaynaklarını çöpe atmak anlamına gelmektedir. Grup olmak şartıyla, Bir noktadan bir noktaya yolcu taşımacılığının dışında, birçok noktadan yolcu almak veya birçok noktaya yolcu bırakmak yönetmelikte de serbest olmalıdır. Grup taşıma hizmetlerinin tanımında yer alan nicelik zorunluluğunun kaldırılarak bir yolcunun gelip tüm koltukları kapatıp kendi başına yolculuk etmek istediğinde (turizmde yüksek katma değerli hizmetlerden biri olarak) denetimlerde bunun grup taşıma olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi gibi nicelik ölçütlerinin aranmadığı bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.

Grup Taşıma Nedir?

Arızi Taşıma Nedir?

Turizm Taşıması Nedir?

Transfer Taşımacılığı Nedir?

Şehir İçi Tur Nedir?

Şehirlerarası Tur Nedir?

Soruları değişen sosyal yapı, ekonomik yapı ve ihtiyaçlar nedeniyle yeniden tanımlanmaları gerekmektedir. Özellikle Büyükşehir Belediye Kanunu bizlere yeni bakış açıları üretmemizi gerektirmektedir.

 

28.Öneri: Otomobil ve lüx araçlarla yapılan VİP limuzin servis yolcu taşımacılığı hizmetlerinin mevzuat kapsamına alınması.

Turizm amacıyla yapılan şoförlü lüks araç kiralama ve Limuzin servis hizmetlerini tam olarak tanımlandığı ve bir Yetki Belgesi Altına alınması gerekmektedir. Bu hizmetlerin lüx ve kişiye özel olduğu, devlet protokolünü ve VİP hizmetleri kapsayacak bir kanuni düzenleme gerekmektedir.

 

29.Öneri:

KTY Madde 24:

“ 7)D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı aranmaz. D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 19 yaşından büyük olmaması şarttır.”

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24. Maddesinin 1.fıkrasının a)bendinin 7 alt bendindeki yaş sınırlarının kaldırılarak TÜV Muayenesinden geçen tüm araçlar kayıt edilebilir”şeklinde düzenlenmesine.

 

30.Öneri:

Büyükşehir Belediyelerinde yer alan Ulaşım Koodinasyon Merkezleri (UKOME)’lerde sektör mensuplarının oy hakkı olan bir temsil yapısına kavuşması talep edilmektedir.

Açıklama;UKOME’lerde alınan kararlarda Karayolu Taşıma Kanunu, Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına aykırı kararlar alınmakta yetki belgeli işletmeleri zora sokacak ve yok farz eden uygulamalar getirilmektedir. Bu konuda sektörün kamu ayağına Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi olmasına rağmen sonuç alınamamaktadır. UKOME’lerde sektör mensuplarının oy hakkı olan bir temsil yapısına kavuşmaları sektör mensuplarının alınan kararlardan etkilenmeleri nedeniyle rasyonel bir yapı oluşumu için gereklidir.

UKOME mevzuatında değişikliğe gidilerek sektör mensuplarının oy hakkı olan bir yapı oluşturulmalıdır.  Yerel yönetimler tek yanlı UKOME kararları ile Özellikle İstanbul’da "Karayolu Taşıma Kanunu" ve yönetmelikleri yok sayarak engellemekte ve uygulanması mümkün olmayan kararlar almaktadır. Bu kararlara ait örnekler aşağıda sıralanmıştır:

-Turizm Otobüslerine önce 5 yaş itirazlar sonucunda 10 yaş sınırı konması,

-B2 ve D2 yetki belgesi olmadan okul ve servis otobüslerine turizm taşıma müsaadesi verilmesi,

-B2 ve D2 Yetki Belgeli Turizm otobüslerinin kent içindeki dolaşımı için ayrıca izin belgesi istenmesi.( 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu EK 2 Madde)Yasal zorunluluk haline getirilmiş.
İstanbul dışında hiç bir ilde B2 ve D2 Türü yetki belgeli işletme ve araçlarından izin belgesi istenmemektedir.

-Büyükşehir Belediyelerinin UKOME karaları, Karayolu Taşıma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler ile çelişmektedir. UKOME kararları, yetki belgeli işletmeleri zora sokmakta taşımacının önüne engeller ve yasaklamalar getirilmekte ayrıca yetki belgesi olmadan izin belgesi verilerek kaçak ve korsan taşımaya UKOME kararıyla açıkça izin verilmektedir.