Anasayfa Haberler Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı hakkında Ankara'da toplantı yapıldı.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı hakkında Ankara'da toplantı yapıldı. e-Posta
Nusret Ertürk tarafından yazıldı.   

27.Nisan Tarihinde T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Saim İLÇİOĞLU Başkanlığında 
Karayolu yolcu taşımacılığı Sektörü temsilcileri STK ların katılımıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslağı üzerinde son görüşler alındı.

Derneğimizi temsilen toplantıya katılan Mustafa YILDIRIM ve Nusret ERTÜRK yönetmelik taslağı hakkında görüş ve önerilerini sundu.

YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ.

*
Yönetmelik yolcu ve eşya olarak 2 ayrı yönetmelik şeklinde düzenlenmelidir
. Uzun yıllardan beri dile getiriyoruz bu taslakta da bu talebimize itibar edilmediğini anlıyoruz.
* Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Turizm taşımaları daha geniş kapsamlı olarak tanımlanmalı
ve faaliyetleri genelgelerle değil yönetmelikte belirtilmelidir.

* Yolcu taşımacılığı faaliyetleri;
a) Uluslararası ve Yurtiçi tarifeli ve Düzenli yolcu taşımacılığı

b) Uluslararası ve Yurtiçi Grup arızi turizm taşımacılığı, şeklinde
2 ayrı belge altında tanımlanarak, düzenlenmelidir.

· Arızi grup ve Turizm taşımalarında Yetki belgeli işletmelere Bakanlığa bilgi verme şartıyla ortak taşıma izni verilmelidir.

· Arızi, Grup ve Turizm taşımalarında özmal’da 10 yaş , koltuk kapasitesi 150 olarak kalmalıdır.

Arızi grup ve turizm taşımalarında sözleşmeli araç oranları;
Ortak taşımalara izin verilmesi halinde 1.1. olmalıdır.
Ortak taşımalara izin verilmemesi durumunda 1 e 2 olmalıdır.

· Genelgelerle yürütülen Entegre ve Kombine yolcu taşımları yeniden Yönetmelik kapsamına
alınarak yeniden düzenlenmelidir. Havayolu Demiryolu, İşletmeleriyle karayolu yolcu 
taşımacısı, ile yapılması zorunlu olan sözleşme şartı  kaldırılmalıdır.
Havalimanları ve Tren Garlarından  tarifeli ve düzenli yolcu taşımacılığı yapılabilmelidir.
Tarifeli ve düzenli seferlerde Demiryolu, Havayolu, ve Denizyolu Yolcu terminallerini
Karayolu Yolcu Taşımacıları da kulllanılabimelidir.
Genelge-2011-Kugm-15 Yolcu- Denizyolu - Karayolu Kombine Yolcu Taşıma Hizmetleri
Genelge-2009-Kugm-24-Yolcu (Demiryolu + Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları)
Genelge-2009-Kugm-23-Yolcu (Havayolu + Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları)

· Bakanlıktan yetki belgesi alan Grup arızi ve turizm taşıma faaliyeti yapan işletmelerden;  UKOME kararıyla istenen şehir içi yolcu taşıma belgesi istenmemelidir.

6- Yönetmelik taslağını 55 Maddesinin (8) fıkrasında
(8) B yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlardan, tarifesiz olarak uluslararası
taşımalarda kullanılan taşıtın/taşıtların yurtiçine girdiği tarihten itibaren, 5 gün geçmedikçe
veya Bakanlıktan özel izin düzenlenmediği sürece, aynı taşıtın/taşıtların yeniden yurtdışına
çıkışlarına izin verilmez.

Bu maddede hangi gerekçeyle böyle bir kısıtlama getirildiğini anlayamadık! Taşımacıya engel getirimiş oluyor tamamen kaldırılmalıdır.

Sonuç; Karayolu Taşıma Yönetmelik taslağı sektörde verimliliği sağlayacak ,atıl kapsiteyi eritecek, veya sağlayacak önemli ve köklü değişikliklerden uzak olduğu görülmektedir. Bu şekliyle beklentilerimizin altında kalmıştır.
Taslakta, karayolu yolcu taşımacılığı açısından  ön önemli değişikliğin, belge sayılarının azaltılması olduğu anlaşılmaktadır. Sektörümüz tarafından, belge alımında istenen öz mal araç kapasitesinin yükseltilmesi, olumlu, sözleşmeli araç sayılarında Uluslarasında 2ye 1 oranının korunması olumlu, Yurt içinde 1 e 3 çıkarılması kabul edilebilir,  grup ve turizm taşımalarında ortak taşımaya izin verilmesi halinde 1.1 düşürülmesi veya 1 e 2 sözleşmeli araç çalıştırılması şeklinde sektörce talep edilmektedir.
Belge ücretlerinin düşürülmesi olumlu, taşıt kartı ücretlerinin 500 tl çıkarılması ve işletmelere verilen ihtar puanlarının yükseltilmesi olumsuz, görülmektedir.
Mevcut belgelerin yeni belgelerle değiştirilmesi uygulaması: Yetki belgelerinin yenileme süresinin sonuna kadara uyum süresi verilmesi; genelde uygun görülse de 2 yıldan az süresi kalanlara en az bir yıl ek süre verilmesi sektörün talebidir.

Taslak 40 Maddesinin (3) fıkrasında  belirilen; ATS Bilgilerinin Bakanlıkça oluşturulacak U-ETDS Sistemine tarifeli ve grup yolcu taşımalarında gerçekleştirilen tüm seferlerle ilgili bilgileri önceden tam ve doğru işleme zorunluluğunu olumlu buluyoruz.
Ancak bu siteme yol denetimlerinde e fatura ve elektronik ortamda belge ibrazının da kabul edilmesini ve bu konuda yeni yönetmelikte düzenleme yapılması talep edilmektedir
Karayoluyla yapılan turizm taşımaları tarifi ve tanımı yeni yönetmelik taslağında yeterli değildir.
Turizm taşımaları, transer, günlük tur, aynı grubun birden fazla gün aynı araçla taşınması yönetmelikte, tanımlanmalı ve taşıma faaliyetleri ayrı bir başlık altında yönetmelikte tanımlanmalıdır.

Liesing araçların öz mal olarak kayıt edilememesi sorunu devam etmektedir.
Liesing ile alınan araçların öz mal olarak sözleşme süresi sonuna kadar kabul edilmesi gerekmektedir

 

Dijital ve teknolojik gelişmelerin tüm ulaşım modlarının hem entegrasyonuna hemde sistemin varlığını sürdürebilmesinin ve gelişmesinin temel unsuru olacağı öngörüldüğünden, yönetmelikte daha da yoğun bir şekilde  vurgulanmalıdır.
Yönetmelik taslağında bu konuda hiç bir düzenleme yoktur, örneğin,e bilet satışı ulaşım portalleri ve ulusal ve uluslararası bilet satış sistemleri konularında mevzuatta hiç bir düzenleme yoktur.

Sektör tarafından Yolcu taşımacılığında ortak taşımaya izin verilmelidir.
Tüm yetki belgeli işletmeler Bakanlığa bilgi vermek şartıyla ortak taşıma yapabilmelidirler.
Arızi, grup ve turizm taşımacılarına ortak taşıma izni verilmemesi en önemli sorunların başında gelmektedir. Yürürlükteki yönetmelikte olduğu gibi, taslakta da bu konuda hiç bir esneklik yapılmamıştır.

Mevcut Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde  olmayan  B2 ve D2 Türü yetki belgesi kapsam ve taşıma faaliyetleri taslakta da yoktur. Yurt içinde taşıma mesafesine bakılmaksızın yapılabilen arızi ve grup  turizm yolcu taşımacılığı net olarak tarif edilmemiştir.
Mutlaka açık bir şekilde yönetmelikte tarif edilmelidir.

Yönetmelik te geçiş ve uyum süreci yetki belgesi yenileme süresi sonuna kadara şeklinde ifade edilmnesine rağmen yetki belgesi yenileme süresii 1 yıldan az olanlara en az bir yıl ek süre verilmelidir şeklinde ifade edilmiş tir.